Obecní knihovna Stará Ves

Vítejte na webových stránkách Obecní knihovny ve Staré Vsi u Přerova. 

Knihovna ve Staré Vsi má dlouholetou tradici. První zmínky o knihovně máme z roku 1885 jako čtenářsko-pěvecký spolek s názvem Vlast, který vybral první peníze na nákup knih a časopisů.

Samotná knihovna byla v počátcích svého fungování umístěna v budově obecního úřadu, poté v budově místní základní školy a nyní se nachází v centru obce v obecní budově č.54 vedle místní pálenice.

Knihovna je vedena v adresáři knihoven evidovaných Ministerstvem kultury. Na základě spolupráce s Městskou knihovnou Přerov jsou v knihovně k vypůjčení knihy nejen ze stálého knižního fondu, ale i z výměnného knižního fondu. Knihy z cirkulačních souborů jsou čtenářům k dispozici vždy po dobu jednoho roku. Dále si můžete přijít vypůjčit časopisy pro děti i dospělé. 

Od roku 2015 knihovna připravuje v nepravidelných časových intervalech akce pro děti: tvořivé dílničky, vědomostní a čtenářské soutěže. Zájemci jsou o probíhajících akcích vždy předem informováni prostřednictvím obecního rozhlasu a informačního letáku v obecní vývěsce a knihovně. 

Těšíme se na Vás.

Otevírací doba:

Pátek 17:00-19:00

 

Zřizovatel:

Obec Stará Ves

 

ONLINE katalog knih v naší knihovně:

https://tritius.knihovnaprerov.cz/library/staraves/

 

Služby


Obecní knihovna ve Staré Vsi nabízí následující služby:

  • půjčování knih
  • půjčování časopisů
  • přístup na internet
  • kopírování a tisk  
  • skenování
  • laminování

 

Ceník služeb:

  • registrační poplatek na 1 rok je 20 Kč
  • kopírování 2 Kč/ strana
  • skenování  2 Kč/ strana
  • laminování 4 Kč